Sapa. Thành phố tương lai.

Phạm Ngọc Bằng
copy:  trầhmlai blog
This entry was posted in Khác. Bookmark the permalink.

6 thoughts on “Sapa. Thành phố tương lai.

  1. Chào bác Văn, hóa ra bác cũng hai tay hai súng😀
    Ảnh của bác đẹp quá.
    Xem xong càng tiếc cái hồi đi làm ở Bát xát mà lừng khừng mãi không sang Sapa chơi. Bây giờ thì đi xa tít mù rồi.

Bình luận đã được đóng.