Ăn mất ngon.

Hú hồn vì thấy bài bị loạn xạ cả lên. Làm cho bữa cơm ăn mât cả ngon. Giờ thì lại trở về vị trí cũ rồi hu hu. he he.