Bám biển quê hương.

Hai bài hát dưới đây là những bài hát đã được sáng tác cách đây hơn 40 năm. Bây giờ được nghe lại bao nhiêu cảm xúc của ngày còn bé bỗng trào về.

Bám biển quê hương. 

Sáng tác: Phạm Tuyên.

<object style=”height: 390px; width: 640px”><param name=”movie” value=”http://www.youtube.com/v/L19y5N30xuk?version=3″><param name=”allowFullScreen” value=”true”><param name=”allowScriptAccess” value=”always”></object>

và bài hát.

Giữ  vững biển trời Quảng Bình – Vĩnh Linh.

<object style=”height: 390px; width: 640px”><param name=”movie” value=”http://www.youtube.com/v/IGjT1bA3-w8?version=3″><param name=”allowFullScreen” value=”true”><param name=”allowScriptAccess” value=”always”></object>

35 thoughts on “Bám biển quê hương.

Bình luận đã được đóng.